ครูดีเด่นปี พ.ศ.2554
ครูดีเด่นปี พ.ศ.2554


ยุทธยา ไชยสุข
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.2

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
โทรศัพท์ : 0849367081
email : yuttaya12@hotmail.com
ม.2 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110