ผลงานดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2553
ผลงานดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2553
การสานกระเป๋าด้วยเส้นด้ายพลาสติก