ครูดีเด่นปี พ.ศ.2551
ครูดีเด่นปี พ.ศ.2551
ไพรัช ไชยสุข
ตำแหน่ง : ครูประจำ
ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2551 ณ ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
โทรศัพท์ : 0857401983
email : pairat0205@hotmail.com

ม.7 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110