ประกาศ สกสค.กส
ประกาศ สกสค.กส

ประกาศ สกสค.

ด้วย สำนักงาน สกสค. (จังหวัดทุกจังหวัด) จะเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.และ ชพส. เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60ปี) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2556 ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัดหรือ ที่ ผอ.สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0817394052

 

http://www.otep-kk.org/54/3_2554.pdf

http://www.otep-kk.org/54/1_2554.pdf

http://otep-kk.org/regis_154.pdf

 

มากันแล้วจ้าสำหรับผู้ที่รอคอย

สำหรับผู้ที่รอคอยและสอบถามกันมามากมายเลยว่าจะเปิดรับสมัครป้าๆๆ ลุงๆๆ เข้าเป็นสมาชิกได้เมื่อไร เตรียมเอกสารและตรวจสุขภาพกันได้เลยนะ โดยจะมีการเปิดรับสมัครเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2556  เลยนะ ครั้งนี้อย่าพลาดกันอีกละและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและโทรมาสอบถาม แบบไม่ขาดสาย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รอการอนุมัติ ชพค โครงการ 6 นะครับ

อย่างไรก็สอบถามเพิ่มเติมที่ สกสค.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สกสค. โทร.0817394052

ดีใจจังเลยที่จะได้สมัครแล้ว รอมาตั้งนาน เดียวจะบอกคุณครูท่านอื่นๆ ในหน่วยงานให้เตรียมเอกสารสมัคร ขอบคุณคับที่ได้แจ้งข่าวให้ทราบ

ข้อความเก่าที่ผ่านมา

ด้วย สำนักงาน สกสค. จะเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.และ ชพส. เป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60ปี) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2554 ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค. ขอนแก่น (หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โทร 043-247544,043-237001

ดีใจจังถ้ามันเป็นความจริงนะครับ จะได้มีเงินไว้ให้ลูกหลานบ้าง เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

เรียน ครูดอย ครูดอยคะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะครูดอยหาข่าวใหม่นะ เริ่มสมัครเดือน ม.ย.2554 นี้แล้ว ครูดอยอย่าตกข่าวนะคะเดี๋ยวจะพลาด ไม่ทราบว่าครูดอยเป็นสมาชิกหรือยัง คุณครูท่านอื่นด้วยนะคะ โครงการ 6 มีปัญหาเยอะมาก กว่าจะได้เงินรอกัน 3 เดือนขึ้นไป (หลังจากยื่นกู้) และหลังจากที่รอมานานก็มีทั้งสมหวังและผิดหวัง ไม่อนุมัติก็มี เสียความรู้สึกมาก ไม่สมกับชื่อ ส.ก.ส.ค. เลย ยื่นกู้แล้วก็นึกว่าจะได้เงินหมดทุกคน แต่เปล่าหรอก ต้องดูที่ธนาคารออมสินว่าจะอนุมัติหรือเปล่า ส.ก.ส.ค. ไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติเงินเลย แค่รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารการกู้เท่านั้น ไม่ได้ช่วยในเรื่องเงินกู้เราเลย ความจริง ส.ก.ส.ค. น่าจะปล่อยกู้เองเลยนะคะครูทุกคนหวังว่าจะได้เงินมาใช้หนี้ แต่สุดท้ายก็ผิดหวัง ลูกจ้างชั่วคราวบางที่ก็กู้ไม่ได้ ถ้ากู้ไม่ได้ ทางส.ก.ส.ค. ก็น่าจะบอกเขาก่อนที่เขาจะเสียเงินค่าสมัครไปนะคะ ฝากมาให้เก็บไปคิดค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ


 

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 3/2554 และคณะกรรมการ ช.พ.ส. ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของสำนักงาน ช.พ.ค. มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

* กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 *

การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ค่าสมัคร ค่าสงเคราะห์ศพ

ล่วงหน้า รวมเงิน หมายเหตุ

1. กรณีอายุเกิน 35 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์

นับถึงวันสมัคร 100 บาท 6,500 บาท 6,600 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าคืน เมื่อถึงแก่กรรมพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว (หากไม่มีภาระผูกพันกับ สนง. สกสค. จังหวัด)

2. กรณีอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 100 บาท 8,500 บาท 8,600 บาท

การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ค่าสมัคร ค่าสงเคราะห์ศพ

ล่วงหน้า รวมเงิน หมายเหตุ

1. กรณีอายุเกิน 35 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์

นับถึงวันสมัคร 100 บาท 6,500 บาท 6,600 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าคืน เมื่อถึงแก่กรรมพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว (หากไม่มีภาระผูกพันกับ สนง. สกสค. จังหวัด)

2. กรณีอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 100 บาท 8,500 บาท 8,600 บาท

หมาย เหตุ แบบฟอร์มการรับสมัครสำนักงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กำลังดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มใหม่ ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด รอหนังสือแจ้งจากสำนักงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นทางการอีกครั้ง

กรณีผู้ที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ได้ถูกถอนชื่อหรือลาออก ให้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ใหม่ในครั้งนี้ได้ แต่ต้องมีระยะเวลาการถูกถอนชื่อหรือลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ประธาน กรรมการ ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. มีคำสั่งอนุมัติให้ออกจากสมาชิกภาพฯ โดยนับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร โดยไม่จำกัดอายุของผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. มาก่อน

การเก็บเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า กรณีสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ได้ถูกถอนชื่อหรือลาออก

การขอกลับเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. ค่าสมัคร ค่าสงเคราะห์ศพ

ล่วงหน้า รวมเงิน หมายเหตุ

1. กรณีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

นับถึงวันสมัคร 100 บาท 6,500 บาท 6,600 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าคืน เมื่อถึงแก่กรรมพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว (หากไม่มีภาระผูกพันกับ สนง. สกสค. จังหวัด)

2. กรณีอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 100 บาท 8,500 บาท 8,600 บาท

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สมาชิก ทราบโดยทั่วกัน

นางเบญญพร อำนาจผูก

หัวหน้างานอำนวยการ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

หากสมาชิก ชพค.เสียชีวิต ปัจจุบันทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่าไหร่คะ ช่วยกรุณาตอบด้วย ขอบคุณมาก

ถามมา

หากสมาชิก ชพค.เสียชีวิต ปัจจุบันทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่าไหร่คะ ช่วยกรุณาตอบด้วย ขอบคุณมาก

ตอบไปจ้า

ประมาณ 778,993 บาท

สมัคร'ช.พ.ค.-ช.พ.ส.'กรณีพิเศษเปิดช่อง'ครูอายุเกิน-อดีตสมาชิก'

          นายวัฒนา วรรณะโสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เนื่องจากระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) พ.ศ.2494 ให้ครูสมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2 ประเภทได้ ต้องมีอายุไม่เกิน35 ปี ขณะที่ยังมีครูจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกอีกทั้ง มีครูขยายออกไปตามโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนจำนวนมาก ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนครูส่วนใหญ่ คณะกรรมการ ช.พ.ค.เห็นว่าจำเป็นต้องให้โอกาสแก่ครูให้สมัครเป็นสมาชิกได้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีสกสค.จึงออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเปิดรับสมัครสมาชิกช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้ง ช.พ.ส.หรือคู่สมรสของครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ที่มีอายุเกิน 35 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ได้พร้อมทั้งให้ผู้ที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.มาก่อน แล้วถูกถอนชื่อหรือลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.ให้มีสิทธิสมัครได้ แต่ต้องมีระยะเวลาการถูกถอนชื่อ หรือลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ประธานกรรมการ ช.พ.ค.มีคำสั่งอนุมัติให้ออกจากสมาชิกภาพถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดย ไม่จำกัดอายุของผู้เคยเป็นสมาชิก นายวัฒนากล่าว
          นายวัฒนากล่าวว่า รับสมัครที่ สกสค.ทั้งส่วนกลาง และสกสค.ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน ค่าสมัครคนละ 100 บาท โดยส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และมีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีคนละ 6,500 บาท ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คนละ 8,500 บาท ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค.แต่ถูกถอนชื่อ หรือลาออกจากสมาชิกภาพช.พ.ค.และมีอายุไม่เกิน 55 ปี คนละ 6,500 บาท ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป คนละ 8,500 บาท

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน