พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทวัดสิมนาโก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทวัดสิมนาโก ตั้งอยู่ที่บ้านนาโก หมู่ที่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

                ตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2535

โดยดำริของหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปะยุต อดีตเจ้าอาวาสวัดสิมนาโก อดีตเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ ท่านได้เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ไว้ก่อนแล้วแต่ยังมิทันได้ตั้งอาคารหอพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ก็ได้ละสังขารไปก่อน

                ต่อมา พระครูเมตตาคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสิมนาโก และเจ้าคณะอำเภอรูปปัจจุบัน จึงได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างอาคารหอพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของวัตถุโบราณเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

                ซึ่งอาคารหลังปัจจุบันเป็นหลังที่สองที่สร้างทดแทนหลังเดิมซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังค่าเสียหายโดยประมาณ ห้าล้านบาทวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดสิมนาโก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB