กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมสานตะกร้า ปี2557
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2557

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 818.13 KB
กิจกรรมการทำกระทง ปี 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB
กิจกรรมการทำการ์ดกระดาษม้วน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB