คาถาโปร่งฟ้า
คาถาโปร่งฟ้า
คาถาโปร่งฟ้า

           ทอ ยอ สิกท้อ  ทอม ออ อืออือ โปร่งอึ โปร่งอือ กะขะ ขะจะ เมจะ อิถาเมตัง  อุมิ เมอุ อะมิ อิตถียัง อึอือ วา เอติ ภูตัง จิตตัง จิตติ พันธัง พันกายะ พันธะนุง เอวะ โทวะ อะอา โปร่งรุ่งโรจน์ โอตา ถัยกายะ เอวะ กามานิตศรี สัตตะวา สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพา อิตถิโย พะหู อิตถิโย สัพเพ ปุริโส พะหูปุริโส สัพเพบดี พะหูสหบดี สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพ อะมะวา อึอือ พะหูอะมะ วา อึอือ สัพเพ พรหมา สัพเพ กุมารีวา พะหูนารีวา
           มะอะอุ มะมะอะอุ มิอิอะอำอึง นะมะอิสวา สะนะ สะนะ สวาอิ นะอุมะอะ อึอือวา พุทธัง อายะเนยะ นิมิคะ นะสะคะ คะวิตัสสะ คะวะโต คะมินะ ฯ (สวด 3.5.7.9. จบ )
คำแผ่เมตตา
           ขอบุญนี้ ให้ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรที่จองเวรข้าพเจ้าอยู่ขณะนี้ แล้วเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ขอให้ได้รับส่วนบุญ และเมื่อท่านรับส่วนบุญแล้ว ได้โปรด อโหสิกรรม และนำพาโชคลาภมาสู่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ ฯ

           เรื่องเล่า จากประสบการณ์จริง ใครที่เป็นหนี้สินจะหมดหนี้โดยเร็วท่านอาจารย์บอกว่าไม่เชื่อลองดู อ่านแล้วจะทำเป็นกุศล เพราะได้มาจากอาจารย์ของ นักร้องดังเป็นพันล้าน และ อีกหลายนายพลที่เป็นใหญ่เป็นโตในประเทศ ท่านกรุณาบอกสอนลูกศิษย์ มา ท่าน บอกว่า มีคนเป็นหนี้สิน 39 ล้านบอกเขาอยากตาย แต่ ท่านบอกให้ไปถือศีลกับท่านแล้ว ให้สวดพระคาถานี้ วันละ 9 จบสวดแล้วให้แผ่เมตตา อโหสิกรรม ขอบุญนี้ ให้ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรที่จองเวรข้าพเจ้าอยู่ขณะนี้ แล้วเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ขอให้ได้รับส่วนบุญ และเมื่อท่านรับส่วนบุญแล้ว ได้โปรด อโหสิกรรม และนำพาโชคลาภมาสู่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ ฯ ทำทุกวันท่านบอก 3 เดือนคนที่เป็นหนี้ หมดหนี้สินเลย ท่านท้าให้ลองค่ะ ตัวผู้เขียนลองแล้วเห็นจริงเพราะสวดแล้วจากไม่เคยถูกหวยก็ถูกหวย อาจารย์ท่านบอกว่า คนเรามีบุญใช้บุญทุกวัน ต้องหาบุญใหม่มาสะสมยามดวงตกจะได้ไม่ลำบากมาก คาถานี้ไม่สงวนใครจะแชร์ต่อ พระคาถานี้หายจากตำราไปนาน ไม่มีในกูลเกิ้ล ใครเชื่อขอให้ร่ำรวย ใคร ทุกข์มีหนี้สินขอให้ชีวิตเห็นทางสว่างมีสุขสมหวังค่ะ.
             พระคาถาโปร่งฟ้า. สวดวันละ 3.5.7.9. จบตามสะดวก ยิ่งสวดเยอะยิ่งดีค่ะ. คนโพสต์ก็ขอให้บุญนี้ให้เพื่อนมีโชคลาภสมหวังทุกคนค่ะ