บทสอบพระอุปัชฌาย์ แบบอุกาสะ
แบบสอบพระอุปัชฌาย์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.16 KB
ประวัติเพื่อขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.54 KB
หนังสือขออนุญาตรับรอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.61 KB
เก็งข้อสอบพระอุปัชฌาย์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.66 KB
บทสอบพระอุปัชฌาย์ แบบอุกาสะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.36 KB
ข้อสอบอุปัชฌาย์ นับอายุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.75 KB
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ