คำให้ศีล ๕
คำให้ศีล ๕ ผู้บวชใหม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.76 KB
บทสวดอุปัชฌาย์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.62 KB