ประชุมคณะสงฆ์อำเภอกุฉินารายณ์
ประชุมคณะสงฆ์อำเภอกุฉินารายณ์ มกราคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.91 KB
ระเบียบวาระการประชุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.91 KB
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอกุฉินารายณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.2 KB
ประชุมคณะสงฆ์ มกราคม ๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.73 KB