การประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือน
เดือนสิงหาคม ๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.97 KB
การประชุมเดือน พ.ย.๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.7 KB
บัญชีรายรับ จ่าย กองทุนคณะสงฆ์ ปี ๖๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.91 KB