ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานต่างประเทศ (พม่า) วันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
( จำนวน 1 รูป / ดู 1130 ครั้ง )
กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 8
( จำนวน 0 รูป / ดู 1014 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 2625 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 2116 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
( จำนวน 0 รูป / ดู 2058 ครั้ง )
ปฐมนิเทศการศึกษาปี ๒๕๕๔
( จำนวน 0 รูป / ดู 1925 ครั้ง )