ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานต่างประเทศ (พม่า) วันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
( จำนวน 1 รูป / ดู 1059 ครั้ง )
กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 8
( จำนวน 0 รูป / ดู 936 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 2542 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 2040 ครั้ง )
ผู้อำนวยการมอบผ้าไตรจีวรและอุปกรณ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
( จำนวน 0 รูป / ดู 1977 ครั้ง )
ปฐมนิเทศการศึกษาปี ๒๕๕๔
( จำนวน 0 รูป / ดู 1841 ครั้ง )