กิจกรรมและผลงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
มอบผ้าไตร

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 58