ประกาศข่าวสาร
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 10

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์

....................................................

            จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 9 แห่ง 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 55