ประกาศข่าวสาร
วันที่ 26 มกราคม 2562 สอบ B - NET (อ่าน 275) 28 ธ.ค. 61
วันที่ 28 มกราคม 2560 สอบ B-Net ณ วัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (อ่าน 465) 09 ม.ค. 60
วันที่ 24 มกราคม 2560 อบรม B-NET ณ วัดประชานิยม (อ่าน 437) 09 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนแผนกต่าง ๆ (อ่าน 625) 15 พ.ย. 58
ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1121) 08 ก.พ. 55
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (อ่าน 1498) 05 ม.ค. 55
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 10 (อ่าน 2417) 05 ม.ค. 55