ประกาศข่าวสารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กำหนดสอบนักธรรมชั้นโท - เอก (อ่าน 485) 03 ก.ย. 58
ประกาศกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 461) 03 ก.ย. 58
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 476) 02 ก.ย. 58