ประกาศข่าวสารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กำหนดสอบนักธรรมชั้นโท - เอก (อ่าน 555) 03 ก.ย. 58
ประกาศกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 534) 03 ก.ย. 58
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 556) 02 ก.ย. 58