โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชัยมงคลวิทยา กมลาไสย กมลาไสย 043-899272
2 โรงเรียนวัดบุณฑริกกาวาส กุฉินารายณ์
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก นาโก กุฉินารายณ์ 0895702577
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา ยางตลาด ยางตลาด 0809595404
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ
6 โรงเรียนสมเด็จปริยัติ สมเด็จ สมเด็จ 0807609049
7 โรงเรียนวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา หนองบัว หนองกุงศรี 043-894421
8 โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม หนองบัว หนองกุงศรี 043894313
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง เมืองกาฬสินธุ์